Over ons

Het Octopusplan staat voor veiliger en duurzamer woon-schoolverkeer!


octopus_rodedraad

bron: groeiboog Gingelom

40 jaar ervaring op vlak van verkeerseducatie

Aanbod op maat voor scholen en gemeentebesturen

Innovatieve ontwikkelingenHet Octopusplan is een deelwerking van de voetgangersbeweging vzw. De organisatie streeft de realisatie na van maatregelen die het comfort en de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers verhogen. Daarnaast ijvert ze voor veilige oversteekplaatsen, comfortabele voetgangersnetwerken en obstakelvrije, begaanbare loopzones.
Wat begon als sensibiliserende campagne om de zone 30 maatregel in schoolomgevingen te ondersteunen, is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdige en grondige aanpak om verkeersveiligheid van kinderen op weg naar school te verhogen. Via het Octopusplan kan elke school meewerken aan de verkeersveiligheid rond de school en de mobiliteit van elke leerling. Hierbij staat de Octopus symbool voor een veilige en kindvriendelijke woon-schoolomgeving. Het Octopusplan helpt scholen en gemeenten om integraal te werken aan verkeersveiligheid en mobiliteit.


octopus_rodedraad

Zowel kinderen, ouders, leerkrachten, politie, gemeentebestuur en andere actoren spelen hierin een belangrijke rol. Het Octopusplan vertrekt vanuit een vooronderzoek om uiteindelijk te resulteren in een concreet actiepakket waarmee alle actoren aan de slag kunnen. Hierbij staan vier begrippen centraal: educatie, sensibilisatie, infrastructuur en handhaving.


Een greep uit de activiteiten van het Octopusplan:


1. Educatie van kinderen:

 • Octopus Verkeersland voor kleuters (lesmethode)
 • Octopus Verkeersland voor lagere school
 • Octopus Verkeers@nd: het digitale leerplatform voor verkeerseducatie
 • Zingen met Octopus

2. Praktijk - uitbreidingsmogelijkheden naast de methode:

 • Tafelopstelling (bruikbaar vanaf het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar)
 • Verkeersset voor scholen
 • Sensibiliseringspakketten rond snelheid, foutparkeren, kiss ’n go,...
 • Octopus Dreamtour (praktijkles dode hoek)

3. Campagnes en evenementen om kinderen, ouders en andere actoren te sensibiliseren:

 • STRAPDAG (Stappen en trappen naar school, jaarlijks tijdens de week van de mobiliteit)
 • FLITS! (Samen goed op weg, campagne rond zichtbaarheid en verkeer, tussen herfst en krokusvakantie)
 • Sensibilisatiepakketten (Kiss ’n Go, snelheid, foutparkeren, edm.)
 • Octopus Verkeersshow
 • Octopus Dreamtour (praktijkles dode hoek)

4. Begeleiding van scholen en gemeentebesturen:

 • Opmaak schoolvervoerplan op basis van online knelpuntonderzoek
 • Opmaak schoolbereikbaarheidskaart of fietsboekje
 • Begeleiding op maat van de school en de gemeente (fietsexamen, verkeersparcours,....)

5. Infrastructuur in de schoolomgeving

 • Straatmeubilair
 • Schoolrouteborden
 • Stoeptegels
 • ...


Meer informatie over de activiteiten:

www.octopusplan.be
www.strapdag.be
www.octopusverkeersland.be
webwinkel.octopusplan.be